Eiendomsoppgjør

Mange velger å selge eiendom selv. Vi er ledende på eiendomsoppgjør lokalt og innehar lang erfaring og all nødvendig kompetanse for å sluttføre eiendomshandel over hele Norge. 

-    Alle typer eiendommer

-    Borettsandeler

-    Private og næringdrivende

-    Dødsbo

-    Elektronisk sikker kommunikasjon og signering med BankId, eventuelt manuell behandling og post.

-    Ved ønske om kontraktsmøte, må dette gjennomføres i våre lokaler i Brønnøysund.

-    Vi formidler Boligselgerforsikring

- Vi utarbeider skriftlig kontrakt og alle nødvendige dokumenter, foretar tinglysing, besørger innfrielse og     sletting av eventuelle panteheftelser og foretar oppgjør. 

- Honorar og utlegg avregnes ved oppgjør.

                Pris for oppdraget:  kr 15.000,- inkl. mva

Nødvendige utlegg som tilkommer vil bli avklart før oppdragsavtale undertegnes.

Bestill eiendomsoppgjør