MEDARBEIDERE
968A8488-Edit.jpg
968A8528-Edit.jpg
GEIR LØBERSLI

Advokat

lobersli@advokatenehla.no

 

Juridisk embetseksamen fra universitetet i Oslo.  Advokat med egen praksis fra 1988. Driver allmennpraksis og  eiendomsmegling. Har bred erfaring i familierett, barnerett, barnevernsaker, fast eiendom, døds- og konkursbobehandling. Er fast bistandsadvokat for Brønnøy tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

TORE WALLE-JENSEN

Advokat

968A8598.jpg

walle-jensen@advokatenehla.no

 

Juridisk embetseksamen fra universitetet i Tromsø. Arbeidet i flere år som juridisk rådgiver ved Brønnøysundregistrenes Næringsavdeling. Egen advokatpraksis fra 2013. Driver eiendomsmegling og alminnelig juridisk praksis innen blant annet strafferett, forvaltningsrett, avtalerett, selskapsrett, erstatningsrett, arverett og arbeidsrett. Arbeider også med konkurs- og dødsbobehandling. Er fast forsvarer for Brønnøy tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

968A8538.jpg
LINDA KRISTIANSEN

Advokat

kristiansen@advokatenehla.no

Mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. 

Egen advokatpraksis fra 2018. Driver eiendomsmegling og alminnelig juridisk praksis, bl.a. innen arv- og familierett, avtalerett og forvaltningsrett. Arbeider også med konkurs- og dødsbobehandling. Fast kursholder i arv- og skifterett ved Nordnorsk Pensjonistskoles seniorkurs fra 2016.

 

HENRIETTE VALAN HØYHOLM

Advokatfullmektig

hoyholm@advokatenehla.no

Mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Erfaring med rettshjelp fra Jusshjelpa i Nord-Norge og Gatejuristen i Tromsø. Har arbeidet som juridisk rådgiver innenfor oppvekst og utdanning i Tromsø kommune og Nordland fylkeskommune, samt som namsfullmektig hos Namsfogden i Tromsø og Karlsøy.

 

968A8671.jpg
SOLVEIG LUND-SIEM

Advokatassistent DNA

968A8685.jpg

lund@advokatenehla.no

Advokatassistent og daglig leder i Advokatfellesskapet Brønnøysund AS.

Har bakgrunn fra regnskap, og har eksamen fra Den Norske Advokatforeningens kurs for advokatassistenter. Har også eksamen som medhjelper og oppgjørsmedhjelper i forbindelse med eiendomsmegling.

Har vært ansatt siden 2007 og jobber hovedsakelig med administrasjon og regnskap, dødsbo og konkursbo, herunder lønnsgaranti, samt oppgjør etter eiendomssalg.

 

 

SVENN GUNNAR HALSEN

Advokatassistent DNA

halsen@advokatenehla.no

 

Advokatassistent med eksamen fra Den Norske Advokatforenings kurs for advokatassistenter og eksamen som medhjelper og oppgjørsmedhjelper i forbindelse med eiendomsmegling.

Allsidig praktisk bakgrunn fra bl.a. bygg- og anleggsbransjen.

Ansatt i 2011, jobber hovedsakelig med eiendomsmegleroppdrag.

 

968A8638.jpg