Advokatene Kristiansen, Løbersli og Walle-Jensen tilbyr eiendomsmeglertjenester med fokus på trygghet for kjøper og selger til en riktig pris. Du får nytte av et innarbeidet system for oppfølging og kontakt med kjøpere og selgere, rådgivning basert på lokalkunnskap og juridisk kompetanse, med trygghet i bud- og oppgjørsprosess.

Vi tilbyr BOLIGSELGERFORSIKRING.

Kontakt oss for nærmere informasjon om priser.

01.jpg

Megleroppdrag:

 

- Selger sørger selv for innhenting av takst hos uavhengig takstmann. Om ønskelig bistår vi med formidling av kontakt.

- Vi foretar befaring med oppdragsgiver og sørger for innhenting av alle tilgjengelige dokumenter og  opplysninger om eiendommen.                  

- Vi utarbeider salgsoppgave og annonser.

- Standard annonsering på  Finn.no og BA-nett , i tillegg til vår hjemmeside og facebook-side. Eventuell annonsering utover dette avtales for hvert enkelt oppdrag.

- Vi avholder visninger og følger opp alle interessenter.

- Vi håndterer budgivning og utarbeider kontrakt, foretar tinglysing av skjøte og pantedokument, foretar oppgjør og besørger innfrielse og sletting av eventuelle panteheftelser.

 

Veiledende priser eksl. utlegg til annonsering o.l:

1.  Fastpris kr 60.000,- Vårt mest brukte og forutsigbare prisalternativ. Om eiendommen ikke blir solgt belastes kun tilrettelegging kr            9.000,- og utlegg.

2. Timebasert - kr 2.000,- pr. time. Om eiendommen ikke blir solgt, belastes medgåtte timer og utlegg.

      Et gjennomsnittlig oppdrag medfører ca. 35 timer.

3.  Provisjon - Fra 1% -  2,5% av salgssum + tilretteleggingshonorar kr 9.000,-. Om eiendommen ikke blir solgt belastes kun                          tilrettelegging og utlegg.

 

Priser er oppgitt inkl. mva.

Når oppdrag inngås, avtales det nærmere om utlegg til annonsering o. l.

 

Verdivurdering Eiendom:

Vi utfører verdivurdering som er en forenklet vurdering av markedspris på fast eiendom. Den er basert på befaring, eiers opplysning og lett tilgjengelige dokumenter.

Pris for verdivurdering er kr 2.100,- inkl. mva. for boligeiendommer i Brønnøysund. For områdene Velfjord, Vega, Sømna og Bindal vil tillegg for reisekostnader og tidsforbruk avtales på forhånd.

KONTAKT OSS FOR AVTALE